Blaus

El grup dels BLAUS està format pels nois/es dels cursos de 6è EP fins a 2n d’ESO.

Els seus objectius principals són:
  • Tenir un sentiment de respecte cap a ell mateix i les seves capacitats i limitacions i envers la gent que l’envolta.
  • Conèixer quina és la situació del món, tant a nivell global com a nivell dels diferents col·lectius que l’habiten.
  • Desenvolupar la pertinença al Grup 7DE9, conèixer altres grups de Joves La Salle Catalunya i conèixer el Moviment de Joves La Salle.

7DE9-BLAUS