Monitors

El grup dels MONITORS són el grup responsable de 7DE9.

Els seus objectius principals són:
 • Desenvolupar experiències de Voluntariat, participant activament en el Grup 7DE9, en la Pastoral escolar, les campanyes del 4t i 3r Món, i el coneixement d ela Fundació Comtal.
 • Fomentar activitats que desenvolupen els monitors, tot fent de pre-monitors el primer any i integrar-se en l’Equip de monitors.
 • Facilitar la participació en la formació bàsica com educador en el temps de lleure.
 • Promoure la formació reglada de monitor i director en temps de lleure als majors de 18 anys.

7DE9-monitors

Verds

El grup dels VERDS està format pels nois/es d’entre 16 i 18 anys.

Els seus objectius principals són:
 • Desenvolupar experiències de Voluntariat, participant activament en el Grup 7DE9, en la Pastoral escolar, les campanyes del 4t i 3r Món, i el coneixement de la Fundació Comtal.
 • Fomentar activitats que desenvolupen els monitors, tot fent de pre-monitors el primer any i integrar-se en l’Equip de monitors.
 • Facilitar la participació en la formació bàsica com educador en el temps de lleure.
 • Promoure la formació reglada de monitor i director en temps de lleure als majors de 18 anys.
 • Desenvolupar la pertinença al Grup 7DE9, compartir amb altres monitors de Joves La Salle Catalunya, participar en Joves La Salle Catalunya i en el Moviment de Joves La Salle Internacional.

7DE9-VERDS

Vermells

El grup dels VERMELLS està format pels nois/es dels cursos de 3r i 4t d’ESO.

Els seus objectius principals són:
 • Descobrir el barri en el que està enclavada l’escola i les dificultats en que es troba la gent que en ell hi habita.
 • Desvetllar l’esperit crític, envers el món, el seu entorn i ells mateixos.
 • Conèixer testimonis propers, persones implicades en fer del món un lloc millor i el seu dia a dia.
 • Iniciar al grup en el món del Voluntariat, participant activament en projectes existents.
 • Iniciar al grup en activitats que desenvolupen els monitors i facilitar l’intercanvi amb participants de menor edat, tot fent de pre-monitors (preferiblement amb Taronges).
 •  Desenvolupar la pertinença al Grup 7DE9, compartir amb altres grups de Joves La Salle Catalunya i participar en el Moviment de Joves La Salle Internacional.

7DE9-vermell

Blaus

El grup dels BLAUS està format pels nois/es dels cursos de 6è EP fins a 2n d’ESO.

Els seus objectius principals són:
 • Tenir un sentiment de respecte cap a ell mateix i les seves capacitats i limitacions i envers la gent que l’envolta.
 • Conèixer quina és la situació del món, tant a nivell global com a nivell dels diferents col·lectius que l’habiten.
 • Desenvolupar la pertinença al Grup 7DE9, conèixer altres grups de Joves La Salle Catalunya i conèixer el Moviment de Joves La Salle.

7DE9-BLAUS

Grocs

El grup dels GROCS està format pels nens/es dels cursos de 3r,4t i 5è de PRIMÀRIA.

Els seus objectius principals són:
 • Aconseguir que es generi entre els participants un esperit de grup respectuós, segur i consistent.
 • Desenvolupament personal i interpersonal.
 • Iniciació a la interioritat i la creativitat.
 • Desenvolupar la vinculació al Grup 7DE9 i conèixer altres grups de Joves La Salle Catalunya.

7DE9-grocs02

Taronges

El grup dels TARONGES està format pels nens/es dels cursos de P5,1r i 2n de PRIMÀRIA.

Els seus objectius principals són:
 • Desenvolupar l’autonomia personal i la responsabilitat.
 • Aprendre a viure en grup a partir d’actes concrets.
 • Respectar les normes bàsiques de convivència.
 • Aprendre a resoldre els conflictes mitjançant el diàleg.
 • Agrair els dons que ens envolten i tot el que tenim.
 • Conèixer el Grup 7DE9 i altres grups de La Salle Catalunya.

7DE9-taronges