Història de 7DE9

El curs 2010 - 2011 varem celebrar els 15 anys del grup.

El curs 2010 – 2011 varem celebrar els 15 anys del grup.

Els diferents Equips Directius i els Equips de Pastoral han volgut oferir espais als infants, adolescents i joves de La Salle Comtal.

L’animació Pastoral de La Salle Comtal ha comptat amb moltes persones que han donat testimoni de Jesús, a través del carisma educatiu de Sant Joan Baptista De La Salle.

Algunes d’aquestes ofertes van ser a través de l’Associació Taula de Joves Comtal i d’altres directament des de la Pastoral Juvenil del Centre.

Fruit d’aquestes últimes propostes surt l’esquema següent on es veu l’evolució de l’última dècada i les ofertes juvenils, des de l’Equip de Pastoral, amb els logos i els noms de grups:

Imatge_Història